• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Vườn thú Tennoji sẽ có một phân phối trực tiếp đặc biệt vào ngày sinh sản (419) vào ngày 19 tháng 4
📅2020-04-19
Vườn thú Tennoji có một dòng động vật sống đặc biệt và sinh sản của chúng vào ngày 19 tháng 4, vào ngày sinh sản!
Phát sóng trực tiếp đặc biệt của sở thú Tennoji
Sở thú Tennoji YouTube
Nếu bạn muốn xem YouTube của Tennoji Zoo, vui lòng nhấp vào URL bên dưới!
 https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%9C%92  

コメント

タグ
大阪 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!