• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Castle Okayama là một công việc sửa chữa lớn của công việc thông thường cho đến ngày 2022 tháng 11 
📅2021-05-31
Lâu đài Okayama đóng cửa cho công việc sửa chữa lớn của WOW từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 2 tháng 10 (theo lịch trình). 
Lâu đài Okayama được bao phủ bởi bức màn trong một thời gian, nhưng hãy chờ đợi con số sau khi gia hạn. 
Lâu đài Okayama 

コメント

タグ
関連記事!
岡山 の注目記事!
全国版の注目記事!