• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Không đủ! Okayama Korakuen, người có thể tận hưởng nhiều lần 
📅2019-07-18
Một khu vườn Nhật thực sự tốt! Tận hưởng cảnh quan theo mùa! 
Những nơi nào? ? 
 
 
Nó đâu rồi? ? 
Giá cả? ? 
Phí vào cửa 
Người lớn 15-64 tuổi  (Không bao gồm học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông) 
410 yên. 
Ít hơn học sinh trung học 
Bằng 
Tuổi 65 tuổi 
140 yên. 

コメント

タグ
関連記事!
岡山 の注目記事!
全国版の注目記事!