• English
  • Vietnam
  • Korean
 

AEON MALL Okayama sẽ tạm thời đóng cửa phố mua sắm đặc sản từ ngày 18 tháng 4
📅2020-04-19
AEON MALL đã nhận được một tuyên bố khẩn cấp và thông báo đóng cửa tạm thời từ ngày 18 tháng 4
Tin tức từ AEON MALL Okayama
AEON (siêu thị tổng hợp) và AEON STYLE sẽ mở cửa bình thường
 Có một số cửa hàng đặc sản thường mở.
 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc mở lại kinh doanh trên trang web của chúng tôi.
Trang chủ AEON Okayama
 https://aeonmall-okayama.com/  

コメント

タグ
関連記事!
岡山 の注目記事!
全国版の注目記事!