• English
  • Vietnam
  • Korean
 

[Đóng cửa] Cabin Inn Kyoto Sanjo Kawaramachi sẽ đóng cửa vào ngày 10 tháng 5
📅2020-04-24
Khách sạn Capsule "Cabin Inn Kyoto Sanjo Kawaramachi" tại Sanjo Kawaramachi sẽ đóng cửa vào ngày 10 tháng 5
Thông báo về việc đóng cửa kinh doanh từ Cabin Inn Kyoto Sanjo Kawaramachi
Trang chủ của Cabin Inn Kyoto Sanjo Kawaramachi
 https://cabin-inn.jp/kyoto/ https://cabin-inn.jp/kyoto/  

コメント

タグ
関連記事!
京都 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!