• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Bảo tàng đường sắt Kyoto sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 6
📅2020-06-15
Bảo tàng Đường sắt Kyoto đã bị đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới, nhưng nó đã hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng Sáu.

 -Chỉ những người có vé vào cửa trước mới có thể vào. Ticket Vé cùng ngày sẽ không được bán tại địa phương. Hãy chắc chắn đến địa điểm sau khi mua vé nhập học trước.
 * Vé cùng ngày sẽ được bán cho những người sử dụng chiết khấu lợi ích cổ đông và giảm giá khuyết tật.
 -Có một khoảng thời gian được chỉ định để nhập học.
 -Có giới hạn số lượng vé có thể mua trước.

コメント

タグ
関連記事!
京都 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!