• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Tỉnh Hyogo không có kỳ nghỉ học mở rộng! ? Cuộc họp tư vấn từ 14:00 hôm nay
📅2020-04-03
Quận Hyogo đã tạm thời đóng cửa các trường học về các biện pháp coronavirus, nhưng một cuộc họp để hủy bỏ việc đóng cửa trường học tạm thời sẽ được tổ chức hôm nay.
Cuộc họp tư vấn biện pháp đối phó sẽ được tổ chức từ 14:00 ngày 3 tháng Tư. Nội dung sẽ được cập nhật ngay khi nó trở nên rõ ràng.
Quận Osaka đã quyết định gia hạn đóng cửa trường học tạm thời!
Quận Osaka đã thông báo rằng việc đóng cửa tạm thời sẽ được kéo dài đến 5/6.
 Chúng tôi cũng yêu cầu các đô thị trong tỉnh phải được gia hạn.
 Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào URL sau và truy cập trang chủ của Quận Osaka.
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/dai10kai2019ncov.html

コメント

タグ
関連記事!
神戸 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!