• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi 
📅2019-06-09
Cửa hàng chính của Harimaoya, nổi tiếng trên khắp đất nước, đang ở Himeji  Tôi đã làm xáo trộn cửa hàng chính của Harimahoya. 
Lối vào là phong cách rất Nhật Bản 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Sạch là vườn 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Nó rất ngon cho mặt trời buổi sáng 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Nó rất ngon mà tôi đã mã hóa trong sô cô la này! 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Ngoài ra còn có một hình ảnh nhỏ. 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Có một hình ảnh của bất kỳ tòa nhà nào khác! 
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Tôi đã đi đến cửa hàng chính Harimahoya nổi tiếng với Asahi và tôi
Ngoài ra còn có một ly cà phê. Bạn sẽ làm gì? 

コメント

タグ
関連記事!
姫路 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!