• English
 • Vietnam
 • Korean
 

Mức chiết khấu cho rạp chiếu phim của Himeji "Rạp chiếu phim Trái đất Himeji" sẽ tăng 100 yên từ tháng 7
📅2019-06-19
Mức chiết khấu cho Rạp chiếu phim Trái đất Himeji được sửa đổi từ ngày 1 tháng 7. Lên đến 100 yên đồng đều. Những người muốn xem Taka 100 yên, nhưng 100 yên ... giảm giá ngay cả với 100 yên với giá rẻ đi xem phim trong tháng 6! Ngoài ra, tỷ lệ thường xuyên không được tăng như trước đây.
Phí thường xuyên

 
 
 通常 版 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.800 
 2.200 
 2,800 
 3,200 
 
 
 ◆ 大学生 ・ ※ 証
 
 
 通常 版 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.500 
 1.900 
 2.500 
 2.900 
 
 
 ◆ 小人 () ・ 学生
 
 
 通常 版 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.000 
 1.400 
 2.000 
 2.400 
 
 
Tỷ lệ chiết khấu mới sau khi sửa đổi
◆ Giảm giá cao cấp (từ 60 tuổi trở lên) ※ Tuổi
 
 
 
 Phiên bản bình thường 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.200 
 1.600 
 2.200 
 2,600 
 
 
 ◆ Giảm giá cho người khuyết tật (cùng mức phí cho tối đa 2 người tham dự) * Cần có Sổ tay
 
 
 Phiên bản bình thường 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.000 
 1.400 
 2.000 
 2.400 
 
 
 ◆ レ イ ト シ ー 20 時 以降 の
 
 
 通常 版 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.400 
 1.800 
 2.400 
 2,800 
 
 
 ◆ レ デ ィ ー デ イ (毎 曜 女性
 
 
 通常 版 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.200 
 1.600 
 2.200 
 2,600 
 
 
◆ Ngày đầu tiên (ngày đầu tiên hàng tháng)
 
 
 Phiên bản bình thường 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 1.200 
 1.600 
 2.200 
 2,600 
 
 
 ◆ Giảm giá 50 cho các cặp vợ chồng (một trong số họ từ 50 tuổi trở lên) * Yêu cầu tuổi
 
 
 Phiên bản bình thường 
 3D 
 4D 
 4D 3D 
 
 
 2.400 
 3,200 
 2 người 4.400 
 2,5,200 
 
 

コメント

タグ
関連記事!
姫路 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!