• English
 • Vietnam
 • Korean
 

6/12 "Cainz Himeji Otsu" nằm cạnh thành phố Himeji bên cạnh phía đông Aeon Otsu 
📅2019-06-12
Các loại Himeji đã mở từ ngày 12 tháng 6, Himeji là chuyến thăm đầu tiên. Một số lượng lớn người đang đến thăm ngay lập tức. 
Mở quà kỷ niệm ※ phân phối kết thúc 
Cainnes ban đầu disney cây cao cấp 160w Đầu tiên đến 2000 miếng · Chỉ thành viên Cainz · 1 gia đình chỉ có một gia đình Trong cửa hàng Địa điểm đặc biệt, nó được trình bày để trao đổi với bảng câu hỏi! ※ Điều này đã kết thúc. 
lưu trữ thông tin 
     
Giờ mở cửa: 9:30 đến 20:00 (Cafe Brick: 10:00 đến 19:00) Ngày lễ thường xuyên: ngày 1 tháng 1 Điện thoại: 079-238-2777 (Petzwan: 079-239-7911) Địa chỉ: Thành phố Himeji Otsu Ward Otsu-cho 1-Chome 50 

コメント

タグ
関連記事!
姫路 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!