• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Bể cá thành phố Himeji "xương chỉ là một xương - có một xương mà bạn muốn gặp bạn ~" Held 
📅2021-03-07
Nhìn vào bộ xương của các sinh vật khác nhau, bạn có thể biết cách tạo chức năng xương, đa dạng và mẫu mẫu, và cảm thấy xương thường không bình thường. 
Bể cá thành phố Himeji "xương chỉ là một xương - có một xương mà bạn muốn gặp bạn ~" Held
Những gì được hiển thị? ? 
Trượt ảnh của bạn! 
Ngoài ra còn có xương của ông Sira! 
Thời gian giữ 
Hẹn hò 
Ngày 6 tháng 2 năm 2021 (SAT) -2021 (Sun) 
Thời gian mở cửa 
9:00 sáng đến 5 giờ chiều 
Ngày đóng cửa 
Mỗi thứ ba 
Sạc điện 
lớn lên 
¥ 520. 
Học sinh tiểu học và trung học cơ sở 
210 yên. 
địa điểm 
Hồ cá thành phố Himji HP 

コメント

タグ
関連記事!
姫路 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!