• English
  • Vietnam
  • Korean
 

Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí! 
📅2020-10-01
Studio Ghibli ra mắt 400 hình ảnh của 8 hình ảnh như nghìn, nữ thần Chihiro! Để cung cấp một hình ảnh của tất cả các tác phẩm. 
Lần này nó được cung cấp miễn phí lần này! 
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Tin nhắn viết tay từ bác sĩ đoán của Hisao Suzuki 
Studio Ghibli ra mắt một hình ảnh công việc miễn phí!
Được chứ! Xin hãy để tôi sử dụng cái này! Cảm ơn bạn! ! 

コメント

タグ
関連記事!
姫路 の注目記事!
関西 の注目記事!
全国版の注目記事!