• English
  • Vietnam
  • Korean
 

ไม่พอ! Okayama Korakuen ที่สามารถเพลิดเพลินกับหลาย ๆ ครั้ง 
📅2019-07-18
สวนญี่ปุ่นที่ดีจริงๆ! เพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ตามฤดูกาล! 
สถานที่แบบไหน? ? 
 
 
มันอยู่ที่ไหน? ? 
ราคา? ? 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ผู้ใหญ่ 15-64 ปี  (ไม่รวมนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย) 
410 เยน 
น้อยกว่านักเรียนมัธยมปลาย 
- 
อายุ 65 ปีอาวุโส 
140 เยน 

コメント

タグ
関連記事!
岡山 の注目記事!
全国版の注目記事!