• English
  • Vietnam
  • Korean
 

[การเริ่มต้นธุรกิจใหม่] ร้านค้าหลักของ Tenmaya Okayama จะกลับมาดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม
📅2020-05-10
เราประกาศว่า Tenmaya Okayama Main Store จะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งยกเว้นในบางสาขา
Point!
⭐︎ Tenmaya Okayama Main Store เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม
 ⭐︎เวลาทำการตั้งแต่ 10.30 น. ถึง 18.00 น
 ⭐︎ร้านค้าบางร้านเช่นร้านอาหารปิดให้บริการชั่วคราว
ทุกคนโปรดใส่ใจกับสุขภาพของคุณและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
Yubinbango700-8625
 2-1 1-1 Omotemachi, Kita-ku, Okayama City
 โทร: (086)231-7111 (ตัวแทน)

コメント

タグ
関連記事!
岡山 の注目記事!
全国版の注目記事!